Web Analytics
ویلیام فاکنر

ساعت پدربزرگ بود و روزی که پدرمان آن را به من می‌داد می‌گفت: کونتین، گور امیدها و آرزوها را به تو می‌دهم؛ آنچه در عین مناسبت خونین جگرت می‌کند این است که استفاده از آن تو را به نتیجه‌ی عبث به سرآمده‌های آدمیزاد می‌رساند و می‌بینی که، عین جور در نیامدن با حوائج شخصی او یا پدرش، با حوائج شخصی تو جور درنمی‌آِد. این را به تو نه از این بابت می‌دهم که زمان را بخاطر بسپاری، بلکه از این بابت که گاه و بیگاه، لحظه‌ای هم شده، از یادش ببری و تمام هم و غم خود را بر سر غلبه به آن نگذاری. گفت چون هیچ نبردی به پیروزی نمی‌رسد. اصلا نبری در نمی‌گیرد. عرصه‌ی نبرد جز حماقت و نومیدی بشر را بر او آشکار نمی‌کند، و پیروزی پندار فیلسوفان و لعبتکان است.

«صفحه: 92»

 • خشم و هیاهو

  7,500 تومان
  موجود نیست
 • برخیز ای موسی

  50,000 تومان
  موجود نیست
 • گور به گور

  65,000 تومان
  موجود نیست
 • بر باد رفته - دوره دو جلدی

  150,000 تومان
  موجود نیست
 • لایم لایت

  20,000 تومان
  موجود نیست
 • خشم

  17,000 تومان
  موجود نیست
 • شبهای هند

  12,000 تومان
  موجود نیست