آلفرد دوبلین

author.png

نقل قول ها

ما هفت دهن گرسنه بودیم،هر وقت غذا نبود، [پدر] برای‌مان قصه می‌گفت. قصه شکم را سیر نمی‌کند، اما گرسنگی را از یاد می‌برد.

برلین الکساندرپلاتس

مشخصات نویسنده